Oté Biocompatibele BIO

Biocompatibele BIO maandlens.

Materiaal: 43% hioxifilcon A
Water: 57%
Basis Curve: 8.60 mm (Single fit)
Diameter: 14.2 mm
Tint: Blauw
Lens ontwerp: Aspheric lens ontwerp, Truform edge design
Bereik: +0.25 tot +4.00 (0.25D stappen)
+4.50 tot +6.00 (0.50D stappen)
-0.25 tot -6.00 (0.25D stappen)
-6.50 tot -12.00 (0.50D stappen)
Midden dikte: 0.08 mm (-3.00D lens)
Draagtijd indicatie: Dagelijks
Vervanging indicatie: Maandelijks
Verpakking: 6 lenzen
Certificering: CE gemarkeerd
Dk/t: 29