Oté Biocompatibele

Biocompatibele daglens.

Materiaal: 42% hioxifilcon A
Water: 58%
Basis Curve: 8.70 mm (single fit)
Diameter: 14.2 mm
Tint: Blauw
Lens ontwerp: Tri-curve voorvlak, Freeformed back curve
Bereik: +0.50 tot +4.00 (0.25 D stappen)
-0.50 tot -6.00 (0.25 D stappen)
-6.50 tot -8.00 (0.50 D stappen
Midden dikte: 0.09 mm (-3.00 D lens)
Rand dikte: 0.08 mm (-3.00 D lens)
Draagtijd indicatie: Dagelijks
Vervanging indicatie: Dagelijks, eenmalig gebruik
Verpakking: 30 lenzen
Certificering: CE gemarkeerd
Dk/t: 33